Program Genel Bilgileri


Çağdaş ilke ve kurumlar çerçevesinde farklı görüşleri yansıtan evrensel nitelikteki araştırmalarla ekonomik ve toplumsal analize yönelik bilgi üretmek ve bu temeller üzerine eleştirel ve yaratıcı düşünceye sahip bireyler yetiştirmek.

Uluslararası düzeyde akademik kadroya sahip, nitelikli eğitim veren, araştırma ve yayınları ile saygın ve öncü bir bölüm olmak

Bu bölümde, mezuniyet sonrası, kamu ve özel kuruluşlarda üst düzey yöneticilik için gerekli bilgi birikimi oluşması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğrencinin sorgulama ve inceleme yeteneklerinin geliştirilmesine çalışılmaktadır. Maliye müfettişi, hesap uzmanlığı, bankacılık ve banka müfettişliği gibi görevlerde çalışmak isteyen öğrenciler için maliye ve vergi hukuku bilgisine sahip olmak bir tercih nedenidir.

Mezunlar, kamu mali kesimi ve özel finans kesiminde üst kadrolara gelebilmeleri için gerekli niteliklerle donanacak, sorgulama ve inceleme yetenekleri gelişecektir. Gerek kamu gerek özel kesimde araştırmacı ve uygulamacı olarak, maliye müfettişi, hesap uzmanlığı, analist, uzman, müfettiş ve benzer mesleklerde başarılı olabilecek dürüst, sorgulama ve analiz yetenekleri ile donanırlar. Temel iktisat bilgisi ile kamu harcamaları, devlet borçları, bütçe, vergiler, mahalli idareler mâliyesi ve maliye politikaları ile değişik mali sistemler hakkında teorik ve pratik bilgiler edinirler.

Öğrenci işleri kayıtları ve öğrenci otomasyon sistemi

Programın yeterince tanınmaması zayıf yönüdür. Programın bu özelliği lise mezunlarınca talep edilme derecesini düşürerek öğrenci kalitesini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Öğrencilerin temel ktisat donanımının yanı sıra, mali ve hukuki konularda da güçlü bir donanıma sahip olmalarını, böylece uygulamaya kolayca intibak edebilmelerini sağlaması ise güçlü yönüdür.

Birçok üniversitede uygulanmaktadır.

Programın yeterince tanınmaması zayıf yönüdür. Programın bu özelliği lise mezunlarınca talep edilme derecesini düşürerek öğrenci kalitesini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Öğrencilerin temel ktisat donanımının yanı sıra, mali ve hukuki konularda da güçlü bir donanıma sahip olmalarını, böylece uygulamaya kolayca intibak edebilmelerini sağlaması ise güçlü yönüdür. 

2010 yılında başlamıştır.

Kamu kesimi ve özel kesimde; başta maliye bakanlığı, hazine müsteşarlığı, gelir idaresi başkanlığı olmak üzere çeşitli bakanlık ve kuruluşların mali ve idari birimleri ile denetim ve teftiş kurullarında; merkez Bankası'nda, bankacılık düzenleme ve denetleme Kurulu'nda, sermaye piyasası Kurulu'nda; hakim olarak, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinde; denetçi olarak Sayıştay Başkanlığı'nda; mali müşavirlik ve gümrük müşavirliği hizmetlerinde; bankacılık, sigortacılık ve finans kurumlarında, diğer hizmet kuruluşlarında, sanayi kuruluşlarının mali ve idari bölümlerinde.

Maliye Lisans Mezunu

Yönetmelikte belirtilen minimum kredı/akts koşulunu yerine getirmek.

E-BULTEN