Bilimsel veya Mesleki Yeterlilikler


 

Gerek kamu gerek özel kesimde araştırmacı ve uygulamacı olarak, maliye müfettişi, hesap uzmanlığı, analist, uzman, müfettiş ve benzer mesleklerde başarılı olabilecek dürüst, sorgulama ve analiz yetenekleri ile donanırlar. Temel iktisat bilgisi ile kamu harcamaları, devlet borçları, bütçe, vergiler, mahalli idareler mâliyesi ve maliye politikaları ile değişik mali sistemler hakkında teorik ve pratik bilgiler edinirler. 

E-BULTEN