2016-2017 Bahar Döneminde Öğrencilerin Alabileceği Dersler


DİPLOMA PROGRAMI ADI: MALİYE DÖNEMİ: 2
DERS KODU S/Z DERS ADI T U L KREDİ AKTS AÇIKLAMALAR
MALU102Z Z İKTİSADA GİRİŞ II 4 0 0 4 6  
MALU104Z Z MATEMATİK II 4 0 0 4 6  
MALU106Z Z SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 0 0 2 3  
MALU108Z Z SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ 2 0 0 2 3  
MALU110Z Z İKTİSAT TARİHİ 2 0 0 2 3  
ODAI0002 Z ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 0 2 2  
ODTD0002 Z TÜRK DİLİ II 2 0 0 2 2  
ODYD0002 Z YABANCI DİL II 2 0 0 2 2  
ODGS0002 S GÜZEL SANATLAR II 0 0 0 0 1  
MALU112S S BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 2 0 0 2 2  
MALU114S S SOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEM 2 0 0 2 2  
MALU116S S DOĞAL KAYNAKLAR EKONOMİSİ 2 0 0 2 2  
MALU118S S KAMU YÖNETİMİ 2 0 0 2 2  
MALU120S S SİYASİ OLAYLAR TARİHİ 2 0 0 2 2  
ODAK0001 S AFET KÜLTÜRÜ 2 0 0 2 2  
      TOPLAM 32 40  
 
DİPLOMA PROGRAMI ADI: MALİYE DÖNEMİ: 4
DERS KODU S/Z DERS ADI T U L KREDİ AKTS AÇIKLAMALAR
MALU202Z Z MİKRO İKTİSAT II 2 0 0 2 3  
MALU204Z Z MAKRO İKTİSAT II 3 0 0 3 5  
MALU206Z Z İSTATİSTİK II 3 0 0 3 5  
MALU208Z Z DEĞERLEME VE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 3 0 0 3 4  
MALU210Z Z KAMU MALİYESİ 3 0 0 3 4  
MALU212Z Z İKTİSAT POLİTİKASI 2 0 0 2 3  
MALU214Z S BORÇLAR HUKUKU 2 0 0 2 3  
MALU216S S ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 2 0 0 2 3  
MALU218S S TURİZM POLİTİKASI VE PLANLAMA 2 0 0 2 3  
MALU220S S KANTİTATİF İKTİSAT II 2 0 0 2 3  
      TOPLAM 24 36  
 
DİPLOMA PROGRAMI ADI: MALİYE DÖNEMİ: 6
DERS KODU S/Z DERS ADI T U L KREDİ AKTS AÇIKLAMALAR
MALU302Z Z BÜTÇE TEORİSİ VE UYGULAMASI 3 0 0 3 4  
MALU304Z Z YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ 3 0 0 3 4  
MALU306Z Z DEVLET BORÇLARI 3 0 0 3 4  
MALU308Z Z VERGİ TEORİSİ 3 0 0 3 4  
MALU310Z Z TÜRK VERGİ SİSTEMİ 3 0 0 3 4  
MALU312Z Z ULUSLARARASI İKTİSAT 3 0 0 3 5  
MALU314S S ÇEVRE EKONOMİSİ 2 0 0 2 3  
MALU316S S KİT VE ÖZELLEŞTİRME 2 0 0 2 3  
MALU318S S UYGULAMALI EKONOMETRİ 2 0 0 2 3  
      TOPLAM 24 34  
 
DİPLOMA PROGRAMI ADI: MALİYE DÖNEMİ: 8
DERS KODU S/Z DERS ADI T U L KREDİ AKTS AÇIKLAMALAR
MALU402Z Z İKTİSADİ KALKINMA VE PLANLAMA 3 0 0 3 5  
MALU404Z Z İŞLETMELERİN VERGİLENDİRİLMESİ 3 0 0 3 5  
MALU406Z Z TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MALİYESİ 3 0 0 3 5  
MALU408Z Z İKTİSADİ DÜŞÜNCE VE MALİYE TARİHİ 3 0 0 3 5  
MALU410Z Z AB EKONOMİK VE MALİ YAPISI 3 0 0 3 4  
MALU412S S VERGİ UYGULAMALARI 2 0 0 2 3  
MALU414S S ULUSLARARASI MALİYE 2 0 0 2 3  
MALU416S S RADİKAL EKONOMİ 2 0 0 2 3  
      TOPLAM 21 33  
E-BULTEN