PROGRAM GENEL BİLGİLERİ

Çağdaş ilke ve kurumlar çerçevesinde farklı görüşleri yansıtan evrensel nitelikteki araştırmalarla ekonomik ve toplumsal analize yönelik bilgi üretmek ve bu temeller üzerine eleştirel ve yaratıcı düşünceye sahip bireyler yetiştirmek. Uluslararası düzeyde akademik kadroya sahip, nitelikli eğitim veren, araştırma ve yayınları ...

Program Öğrenme Hedefleri

Bu bölümde, mezuniyet sonrası, kamu ve özel kuruluşlarda üst düzey yöneticilik için gerekli bilgi birikimi oluşması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğrencinin sorgulama ve inceleme yeteneklerinin geliştirilmesine çalışılmaktadır....

Bilimsel veya Mesleki Yeterlilikler

  Gerek kamu gerek özel kesimde araştırmacı ve uygulamacı olarak, maliye müfettişi, hesap uzmanlığı, analist, uzman, müfettiş ve benzer mesleklerde başarılı olabilecek dürüst, sorgulama ve analiz yetenekleri ile donanırlar. Temel iktisat bilgisi ile kamu harcamaları, devlet borçları, bütçe, vergiler, mahalli idareler mâliyesi v...
E-BULTEN